Nyhet

Ett Göteborg att längta hem till

Fastigheter är mer än bara hus. För oss handlar det om att skapa miljöer som förhöjer människors vardag – kontoret där innovationer uppstår, skyskrapan som formar en skyline eller ett resecentrum där nya möten äger rum. Genom utveckling på flera nivåer påverkar vi allt från enskilda byggnader till stadens utveckling i stort. Följ med på en snabbgenomgång av några av våra fokusområden där vi är med och driver utvecklingen.

I Göteborg byggs det mer än på många decennier. Som fastighetsägare och engagerad samhällsaktör vill vi ta ett ansvar för de områden där vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Satsningarna handlar om mer än hus, byggnader och kontors­ytor. Vårt fokus på hur byggnaderna påverkar människors välbefinnande och arbetsmiljö gör att vi utmärker oss på den göteborgska kontorsmarknaden.

De senaste åren har vi till exempel varit dri­vande i att skapa ett Gårda som är tryggare och trevligare under dygnets alla timmar. Vi har även axlat uppdraget att koppla ihop Gårda med övriga Göteborg, en ambition som ligger helt i linje med stadens vision.

Även i Gamlestaden har vi sedan flera år tagit ett helhetsgrepp för att skapa en tryggare stadsdel. År 2018 var en milstolpe i och med färdigställandet av Gamlestads torg. I takt med att hyresgästerna flyttat in har byggnaden alltmer etablerat sig som stadens port till centrum och nordöstra Göteborg.

GÅRDA

Gårda är en strategiskt placerad stadsdel på väg att etablera sig som ett nytt, spännande kluster. Parallellt med egna stadsutvecklingsprojekt arbetar vi tillsammans med andra fastighetsägare för att genom arenaområdet knyta samman Gårda med centrum.

Arbetet med Gårda Vesta är i full gång och synligt för förbipasserande i området och på E6/E20. Närheten till de stora trafiklederna, kollektivtrafiken vid Svingeln och innerstaden gör Gårda Vesta till ett nav i en växande del av staden. Fastigheten beräknas vara färdig hösten 2021 och blir Göteborgs första Well Building-certi­fierade kontorsbyggnad. Det innebär att huset byggs med en helhetssyn på hälsa, välbefinnande och design.

Några hundra meter söderut har vi påbörjat bygget av skyskrapan Kineum, Platzers andra höghusprojekt i Gårda och vårt hittills största projekt. Kineum beräknas vara färdigbyggt 2022. Den 27 våningar höga byggnaden kommer att präglas av rörelse, samverkan och mångfald. Vår ambition är att Kineum ska bli en välkänd siluett mot Göteborgshimlen. Utöver arbetsplatser kommer Kineum att rymma hotell, butiker, service, restauranger, caféer samt ytor för kon­ferenser och event. Under 2018 tecknades ett hyresavtal med hotellaktören ESS Group. Hotellet, som kommer att ha cirka 230 rum, är ett led i Platzers strävan att göra södra Gårda mer levande dygnet runt.

Gårda Vesta (till vänster) beräknas vara färdig hösten 2021 och blir Göteborgs första Well Building-certi­fierade kontorsbyggnad, med en helhetssyn på hälsa, välbefinnande och design. Kineum (till höger), den 27 våningar höga byggnaden, beräknas vara färdigbyggd 2022. Med hotell, butiker, service, restauranger och caféer är Kineum ett led i Platzers strävan att göra södra Gårda mer levande dygnet runt.

GAMLESTADEN

Även i Gamlestaden tar vi ett större grepp om en hel stads­del. De närmaste tio åren kommer Gamlestaden att utveck­las till en modern blandstad med bostäder och verksamheter med direkt tillgång till tåg, spårvagn och annan kollektiv­trafik. Platzer är ledande i omvandlingen och äger flera stora fastigheter i området. Vår strategi är att bevara och lyfta områdets historiska fabriksbyggnader och komplettera med bostäder, resecentrum och moderna kontorshus.

I början av juli 2018 färdigställdes Gamlestads torg där vi har skapat en ny och central plats för Göteborgs utveckling och kulturliv. Gamlestads torg är även Västtrafiks knutpunkt i stadsdelen. Inom några år kommer 40 000 personer att passera platsen varje dag. I anslutning till Gamlestads torg ligger Gamlestadens Fabriker med industribyggnader från 1700- till 1950-tal. Här ska den tidstypiska arkitekturen varvas med nya byggnader för bostäder och arbete. Vår tredje fastighet i Gamlestaden är Bagaregården som ligger i en senare utvecklingsfas.

I början av juli 2018 färdigställdes Gamlestads torg där vi har skapat en ny och central plats för Göteborgs utveckling och kulturliv. Gamlestads torg är även Västtrafiks knutpunkt i stadsdelen. Inom några år kommer 40 000 personer att passera platsen varje dag.

SÖDRA ÄNGGÅRDEN

Platzer är största fastighetsägare i norra Högsbo, eller Södra Änggården som vi har valt att kalla området. Här utvecklar vi en levande stadsdel med bostäder, skolor och kommersiella lokaler – allt med närhet till Linnéstaden och Änggårdsbergens natur. Under juni 2019 lades en ny pusselbit i utvecklingen av Södra Änggården då vi tecknade hyresavtal med Internationella Engelska skolan (IES) som är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige.

Under juni 2019 lades en ny pusselbit i utvecklingen av Södra Änggården då vi tecknade hyresavtal med Internationella Engelska skolan (IES) som är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige.

ÄLVSTADEN

Älvstaden ligger i hjärtat av Göteborg och består av de mest centrala områdena kring dagens Göta Älvbro och morgondagens Hisingsbro – och på sikt även Västlänken. Området kommer helt att byta skepnad inom loppet av ett par decennier.

På Kämpegatan 3–7 pågår fastighetsutveckling. Tegelbyggnaden från 1980-talet anpassas till framtidens behov och får ett ansiktslyft samt ett nytt våningsplan med panorama-utsikt över älven. Huset och torgytan förbereds för restauranger, service och uteserveringar. På Skeppsbron pågår utveckling av Merkurhuset. Huset som under flera decennier varit avskuret från staden ska äntligen knytas ihop med Rosenlund. Det halva kvarteret ska bli helt när en ny byggnad uppförs mot Stora Badhusgatan och byggs ihop med det befintliga huset.

På Kämpegatan 3–7 anpassas tegelbyggnaden från 1980-talet till framtidens behov och får ett ansiktslyft samt ett nytt våningsplan med panorama-utsikt över älven.
På Skeppsbron pågår utveckling av Merkurhuset. Huset som under flera decennier varit avskuret från staden ska äntligen knytas ihop med Rosenlund.

MÖLNDAL, SÖDRA CENTRUM OCH MÖLNDALSÅNS DALGÅNG

Mölndalsåns dalgång sträcker sig från Korsvägen i norr till Mölndals innerstad i söder. Området är i snabb utveckling och en rad aktörer arbetar med förtätning och en starkare integrering med centrala Göteborg. Här kommer Västlänkens station vid Korsvägen att spela en viktig roll.

Målsättningen är att omvandla Mölndalsvägen till en stadsgata. De flesta obebyggda ytor längs stråket är föremål för byggnation av kontor, hotell och bostäder. Exempelvis påbörjades byggnationerna av Lisebergs nya upplevelsehotell under 2018. Platzer äger och förvaltar fem fastigheter i området. I Almedals fabriker arbetar vi och Wallenstam med en ny detaljplan för nya bostäder, kontor och parkeringsgarage.

I Almedals fabriker arbetar vi och Wallenstam med en ny detaljplan för nya bostäder, kontor och parkeringsgarage.

TORSLANDA OCH ARENDAL

Arendal och Torslanda är primelägen för logistik. Närheten till Volvo och hamnen gör området strategiskt för under­leverantörer till fordonsindustrin och andra partners. Att området är attraktivt visas av att nästan hela beståndet är uthyrt. I området finns även möjlighet för oss att skapa fler lager- och logistik och industrianläggningar då vi äger både obebyggd mark och detaljplanelagda byggrätter. Sammantaget ger det oss goda möjligheter att driva ut­vecklingen i området.

Arendal och Torslanda är primelägen för logistik. Närheten till Volvo och hamnen gör området strategiskt för under­leverantörer till fordonsindustrin och andra partners.