Södra Ågatan 4

På Södra Ågatan i Mölndal äger Platzer fastigheten i närheten av Mölndals bro.

Fastigheten på Södra Ågatan är belägen i ett centralt läge på gångavstånd till Mölndals centrum. Mölndalsån passerar precis utanför byggnaden som därefter flyter hela vägen utmed Mölndalsvägen till Göteborgs centrum. På andra sidan fasaden passerar E6/E20. Härifrån är det gångavstånd till Mölndals centrum som befinner sig i en stor förändringsfas där flera byggnationer av kontor, galleria och bostäder kommer uppföras samt ett dubblerat handelsutbud mot vad som finns idag.