Kilsgatan 4

Kilsgatan 4 i Gullbergsvass

I Lilla Bommen intill Göta älv ligger denna fastighet. Huset har sex våningsplan med en stor välkomnade ljusgård med reception och restaurang i gatuplan. Tennet, som vi valt att kalla huset, fick 2014 den högsta miljöklassningen LEED Platinum, som är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. Tennet ligger inom Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt – där Göteborgs centrum kommer utvidgas till dubbel storlek med kontor och bostäder.