Schenker Logistics etablerar sig på 30 000 kvm i Sörred Logistikpark

Schenker Logistics Platzer Fastigheter

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med Schenker Logistics AB som etablerar sig på 30 000 kvm på fastigheten Sörred 8:12 i Sörred Logistikpark. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Tillträdet beräknas till våren 2023. Uthyrningen är den tredje på kort tid för Platzers och Bockasjös gemensamma satsning Sörred Logistikpark och innebär att 77 200 kvm av totalt 135 000 kvm är uthyrt.

Delårsrapport jan-mar 2022

Förvaltningsresultatet ökade med 111 %, vilket till största del beror på positiva värdeförändringar i intresseföretagen med anledning av genomförda uthyrningar i projekten. Det ”rena” förvaltningsresultatet ökade med 10 % jämfört med föregående år, vilket är en stark förbättring och har en direkt påverkan på vårt kassaflöde, säger P-G Persson

Kreativ dynamik skapas i Lilla Bommen – Mindpark etablerar sig i Aria

Aria - Lilla Bommen - Platzer Fastigheter

Platzer välkomnar Mindpark som hyresgäst i Aria. Genom uthyrningen levandegörs bottenplanet i fastigheten som ligger på första parkett mot GöteborgsOperan och vattnet i Göteborgs affärsdistrikt Lilla Bommen. Uthyrningen om 2 716 kvm LOA är avtalad på 7 år med tillträde under november 2023. Redan under det första kvartalet 2023 öppnar receptionen i husets entréplan som kommer att drivas av Mindpark.

Platzer hyr ut 14 500 kvm i Arendal och Torslanda

Syrhåla 3;1

Platzer har tecknat två avtal om totalt 14 500 kvm LOA med en tredjepartslogistiker på projektfastigheterna i Arendal och Torslanda. Avtalen innebär att Platzer har hyrt ut 7 500 kvm LOA logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1 samt 7 000 kvm LOA terminalyta på fastigheten Arendal 764:720. Båda hyresavtalen är 10-åriga med grön bilaga och planerat tillträde under 2023.

Idag vann detaljplanen för Södra Änggården laga kraft – och nu kan stadsutvecklingen av området ta fart

Södra Änggården - Platzer Fastigheter

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Detaljplanen vinner därmed laga kraft idag. Nu kan stadsutvecklingen av området ta fart och byggnationen av 2000 bostäder samt skolor och parker påbörjas. Den totala intäkten för Platzer bedöms uppgå till 1,8 mdkr.