Med anledning av covid-19/ corona

Vi följer de råd och anvisningar som finns att ta del av via Folkhälsomyndigheten och regeringen. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit.

Så agerar vi på Platzer

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att de som kan arbeta hemifrån gör det.
  • Vi skyddar oss själva och andra från smittspridning genom att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom samt genom god handhygien.
  • Vi undviker i möjligaste mån fysiska möten med externa personer och använder digitala alternativ när det är möjligt.
  • Vi har löpande dialog med våra medarbetare och upphandlade leverantörer kring utvecklingen och gör kontinuerliga riskbedömningar för att bidra till att minska smittspridning.
  • Vi ytdesinficerar knappsatser i hissar, dörrhandtag och dörröppnare i de allmänna entréerna till våra fastigheter.

Så agerar våra hyresgäster

  • Varje hyresgäst gör sin bedömning på vilka åtgärder som respektive verksamhet väljer att vidta.
För mer information

Besök Krisinformation.se

Kontakta 1177 Vårdguiden om du har sjukdomsrelaterade frågor kring corona/ covid-19.

Kontakta 113 13 Sveriges nationella informationsnummer för generella frågor kring corona/ covid-19.

Kontakta din ordinarie kontaktperson på Platzer för fastighetsrelaterade frågor.