Ex-jobb på Platzer – ger studenter inblick i en spännande bransch

Under våren har vi på Platzer haft förmånen att kunna välkomna studenter från Göteborgs Universitet och Chalmers som har skrivit ex-jobb. För oss är det viktigt att ge unga stöttning under studielivet. Vi har ett långsiktigt tänk där vi ser ex-jobbet som en möjlighet för oss att knyta kontakt med potentiella framtida medarbetare och ta del av nya infallsvinklar och perspektiv. Vi erbjuder i sin tur ex-jobbare ett nära handledarskap, en välkomnande och öppen arbetsplatskultur, en inblick i en spännande bransch och en marknadsmässig ersättning.

Precis innan sommarledigheten presenterade studenterna Maja och Klara från Personalvetarprogrammet på Göteborgs Universitet, och Sally och Andrea från AE-programmet på Chalmers Tekniska Högskola resultatet från sina ex-jobb. Vi passade då på att ställa på att ställa några korta frågor om deras arbeten och hur de har upplevt sin tid hos oss på Platzer. 

Med anledning av covid-19/ corona

Vi följer de råd och anvisningar som finns att ta del av via Folkhälsomyndigheten och regeringen. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit.

Så agerar vi på Platzer

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att de som kan arbeta hemifrån gör det.
  • Vi skyddar oss själva och andra från smittspridning genom att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom samt genom god handhygien.
  • Vi undviker i möjligaste mån fysiska möten med externa personer och använder digitala alternativ när det är möjligt.
  • Vi har löpande dialog med våra medarbetare och upphandlade leverantörer kring utvecklingen och gör kontinuerliga riskbedömningar för att bidra till att minska smittspridning.
  • Vi ytdesinficerar knappsatser i hissar, dörrhandtag och dörröppnare i de allmänna entréerna till våra fastigheter.

Så agerar våra hyresgäster

  • Varje hyresgäst gör sin bedömning på vilka åtgärder som respektive verksamhet väljer att vidta.
För mer information

Besök Krisinformation.se

Kontakta 1177 Vårdguiden om du har sjukdomsrelaterade frågor kring corona/ covid-19.

Kontakta 113 13 Sveriges nationella informationsnummer för generella frågor kring corona/ covid-19.

Kontakta din ordinarie kontaktperson på Platzer för fastighetsrelaterade frågor.