Fastigheter Mölndal

Mölndals centrum genomgår en omfattande modernisering

Att Mölndal och nybyggnation just nu håller varandra om ryggen förstår vem som helst som kommer till Mölndals kommun. Söderifrån möts man av skyltning från Forsåker, vid Jolen ser man nya byggnader kommer upp utmed Söderleden och i innerstaden förändras allt från grunden med nya mötesplatser, handel, bostäder och kontor. Kommer man från norr så utvecklas stora delar av Mölndals dalgång och Korsvägen som möjliggör ett bredare resande med kollektivtrafiken.

För Mölndal genomgår en omfattande modernisering. Det nuvarande handelsutbudet är ca 20000m2 med små mysiga torg och låga byggnader. Det nya handelsutbudet kommer att dubbleras och det sker en upprustning av innerstadens gator, torg, mötesplatser och parkeringsanläggningar. Och för att skapa den nya blandstaden i Mölndals centrum kommer 600 nybyggda lägenheter tillskapas, fler restauranger och service i bottenplanen och nya kontorsprojekt att byggas för ca 2000 arbetsplatser.

Här finns Platzer med och här tar vi också in vår erfarenhet av att arbeta med detaljplaner. Under 2018 arbetar vi tillsammans med NCC med detaljplanen och kommer därefter att starta byggnationen. Det färdigställda kontorshuset kommer stå klart i etapper mellan 2021-2023.

2017 färdigställdes Hårddisken vid Åbymotet där en hyresgäst behövde nya större lokaler jämfört med vad de hade tidigare. Då var ett nybyggt kontor med fantastiska bilmöjligheter det som vi kunde hjälpa till att skapa.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss