Fastigheter Gårda

Platzer utvecklar nya och gamla fastigheter i Gårda

Gårda är stadsdelen som länge legat i skuggan jämfört med de närliggande stadsdelarna. Gårdas två kärnor – den södra med de gamla landshövdingehusen och industriella lokaler och den norra med kontorslokaler – separeras av Ullevigatans tunga trafik. Norra Gårda har istället vuxit ihop med Stampen och Friggagatans bebyggelse. Under 2000-talet flyttade Platzer till Gårda för att kunna sitta i händelsernas centrum. Då byggdes lägenhetskvarteren i anknytning till Mölndalsån och kontorskvarteren fick nyproducerade tillskott.

Platzer äger och förvaltar idag sex fastigheter i Gårda och framtidens Gårda kommer ligga i allt annat än i skymundan. Tre fastigheter planeras det på och Gårda Vesta på Vestagatan kommer bli ett iögonfallande inslag i den låga bebyggelsen. Källhuset är ett mindre projekt på Källhusgatan där vi planerar för ett Townhouse med industrikänsla. Och Kineum kommer stå på samma fastighet som Platzer-skrapan gör idag jämte E6:an. Dessa nyproducerade fastigheter tillsammans med det nuvarande beståndet med moderna kontor, butikslokaler och mindre förråd gör att Gårda länge kommer vara ett prioriterat område för Platzer.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss