Centrum

Stora Badhusgatan 29-31, 1400 kvm

Kontor

Kvarteret Merkurius på Skeppsbron har sedan 1960-talet varit ett halvt kvarter som vänt staden ryggen. Nu läker vi ihop kvarteret genom att uppföra en ny byggnad mot Stora Badhusgatan som byggs ihop med det befintliga huset.  Tillsammans blir det en kontrastrik helhet med två sidor som båda två är starka representanter för sin tid.

Utgångspunkten har varit att söka inspiration till gestaltningen lika mycket i hamnens och Rosenlundsverkets industriella råhet, som i stenstadens robusta kvartersstruktur På så vis kan vi sammanfoga stadens historia och framtid i en och samma gestalt. Ambitionen är att byggnaden ska bli en märkesbyggnad i stadscentrum och första steget i den framtida bebyggelsen på Skeppsbron.

– Per Bornstein,  Bornstein Lyckefors arkitekter

Den nya byggnaden kommer att uppföras med stor omsorg i materialvalen. Fasaden kommer att bestå av ett ljust tegel och mörka trädetaljeringar. Stora fönsterpartier gör att huset från utsidan kan liknas vid ett dockhus, där människorna, aktiviteterna och kreativiteten inne i huset blir synligt från utsidan. Nästan hela bottenvåningen kommer att rymma en restaurang som ger liv åt Stora Badhusgatan. Övriga sju våningar blir kontor. Fem av dem kommer att bli reklambyrån Forsman & Bodenfors nya hem och två våningar är fortfarande möjliga att hyra.

1400 m²

Lokaltyp: Kontor

Våning: 2-3

Antal arbetsplatser: 150

Område: Centrum

Adress: Stora Badhusgatan 29-31

Tillträde: 2021

Uthyrare
Marie Lekmark
Telefon: 031-63 11 82
Hyresindikation

3200 kr/kvm/år avser kallhyra. Kontraktstid 5 år.

Fastighetsskatt, drift och ev. övrig service tillkommer med ca 320 kr/kvm/år. Priset kan justeras efter anpassning/ standardhöjning. Priser exkl. mervärdesskatt.

Miljön är bara en del av ett större fokus på hållbar utveckling

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners tar vi ansvar för en bättre och mer hållbar framtid. Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för vår miljö. Eftersom fastigheter står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning vill vi självklart arbeta för att minska den siffran. Ett sätt att göra detta är att teckna gröna hyresavtal med våra hyresgäster.

LÄS OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
Fastigheten

Inom Vallgraven 49:1

Merkurhuset uppfördes 1897 och är belägen på Skeppsbron. Det är en kontorsfastighet som är den äldsta kvarvarande byggnaden i området. Här möts besökaren av husets karaktäristiska fasad och tornen. Fastigheten är delägd med Bygg-Göta och förvärvades av Platzer under 2017.

Under 2019 har vi påbörjat utvecklingen av en ny byggnad som knyter ihop det befintliga Merkurhuset med staden och läker ihop det halva kvarteret. Läs mer om projektet här!

Läs om fastigheten
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Centrum

Kring vallgraven finns några av Göteborgs äldsta och finaste byggnader men också Nordens största stadsutvecklingsprojekt – Södra Älvstaden. Här kommer historien att blandas med ett nytt kajstråk, nya verksamheter och stora bostadsprojekt.

Utforska området

Liknande lokaler

Kontor
Masthuggstorget 3
967 - 1666 m²
Kontor
Lilla Bommen 3
1600 - 7500 m²

Intresseanmälan

Skriv ner dina uppgifter i vårt kontaktformulär så tar vi kontakt med dig.