Fastigheter Almedal

Kreativiteten flödar i Almedals fabriker

När det gamla och rustika blir modernt blir det en bra kombo. Så är det idag i Almedals fabriker. Charmen och karaktären sitter kvar i väggarna vilket tilltalar många kreativa och innovativa företag i Göteborg. I Platzer fastighet sitter idag företag inom kommunikation, design, filmproduktion och fler kreativa näringar.

Idag pågår framtagandet av en detaljplan som kommer tillföra mycket till det Almedal som ligger öster om Mölndalsån. Bostäder, kontor, handel och restauranger blir så småningom en del av områdets karaktär. Samtidigt ska det genuina finnas kvar och snarare inspirera de nyproducerade byggnaderna för framtiden.

Platzer finns i Almedal som fastighetsägare till Almedals fabriker och tre fastigheter på andra sidan ån. I dessa kommer vi efter hand att ta ett nytt grepp och fastighetsutveckla dessa till mer moderna lösningar.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss