Miljömål

Mål 2017

Utfall vid årets slut

Vi ska teckna minst 25 st gröna hyresavtal under 2017.

Vi tecknade 37 st gröna hyresavtal under 2017.

Platzers CO2-utsläpp ska inte överstiga 1,5 kg/m2 LOA

Platzers CO2-utsläpp var 1,0 kg/m2 LOA.

4 fastigheter ska certifieras enligt något av miljöcertifieringssystemen.

7 fastigheter miljöcertifierades.

Sänka energianvändningen med 2 procent i jämförbart bestånd.

Energianvändningen sänktes med 5,9 procent i jämförbart bestånd.

Långsiktiga miljömål

80 procent av Platzers hyresvärde ska ligga i Gröna hyresavtal.

Platzers CO2-utsläpp ska inte överstiga 1 kg/m2 LOA.

Samtliga Platzers fastigheter ska vara miljöcertifierade.

Sänka energianvändningen med 2 procent per år i jämförbart bestånd.