Gamlestadens nya ansikte tar form

Gamlestaden är precis som namnet antyder den äldsta stadsdelen i staden. Kanske också den viktigaste. Och utvecklingsplanerna är minst sagt stora. Antalet boende ska fördubblas och kvarteren kommer så småningom att växa samman med Göteborgs innerstad, som ligger några få minuters spårvagnsresa bort.

Det är många som har stort engagemang för Gamlestaden. Det underlättar naturligtvis alla samarbeten mellan Göteborgs stad, fastighetsägarna och invånarna. Alla arbetar tillsammans för att skapa något bra.

Närmaste åren kommer Gamlestaden att förändras och förtätas. Artillerigatan kommer att byta skepnad och kantas av hotell, bostäder, kontor, skola, förskola, resecenter och en galleria. På andra sidan E45:an förändras Slakthusområdet för att bli en framtida destination med många intressanta mötesplatser.

Lokaltyper: Bostäder, Kontor, Butik, Restaurang

Projektstart: 2016

Inflyttning: Etapp 1 2018

Område: Gamlestaden

  • 15 000 resenärer

    Varje dag kliver 15 000 personer på eller av hållplatserna vid Gamlestaden. Prognosen är att den kommer tredubblas på en 10-årsperiod.

  • 300 cykelparkeringar

    I takt med att byggnationen fortlöper runt Gamlestads torg kommer ett cykelgarage att färdigställas. Det beräknas innehålla ca 300 parkeringsplatser för cyklister.

Stora förändringar

Platzer och Gamlestaden haft mycket gemensamt sedan 2012. Relationen har därefter utvecklats mot framtiden. 2015 tog Platzer över Gamlestadens fabriker och vann också markanvisningstävlingen om Gamlestads torg som blir den första riktigt stora nyproduktionen i området i modern tid.

Gamlestads torg kommer att stå klar 2018. Fastigheten kommer att innehålla kontor, serviceytor, vänthallar och kulturhus. Den 18 augusti 2018 öppnar Västtrafik Gamlestaden resecentrum i huset som blir en ny knutpunkt i stadsdelen. Ambitionen är att Gamlestads torg ska bli en levande mötesplats som är till för alla. Tillsammans med hotell och bostäder utmed Säveån ingår den i Gamlestadens första etapp.

Gamlestaden blir Framtidsstaden

När vi utvecklar Gamlestaden ser vi styrkan som området har. Dess historia med sockerbruksproduktion och väveriindustri ligger till grund för hur vi ser på framtiden. Därför vill vi inte riva byggnader, utan snarare lyfta fram det som skapar områdets speciella karaktär och komplettera nuvarande byggnader med fler kollektivnära kontor och bostäder.

I Gamlestadens fabriker och Bagaregården (fastigheten mellan E20 och Säveån) finns detaljplaner för framtida byggnationer där vi upplever att vi kan utveckla och förtäta området med nya bostäder, kontor och parkeringsgarage. Dessa är några av flera detaljplaner som planeras inom Gamlestaden.

Läs mer om hur vi utvecklar det historiska fabriksområdet på www.gamlestadensfabriker.se

Affärsutvecklare
Marie Teike
Telefon: 031-63 11 88
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/