Pressmeddelande

Positiv återhämtning på avvaktande marknad