Pressmeddelande

Platzers koncernledning investerar i Platzeraktier