SÖDRA ÄNGGÅRDEN - En stadsdel med cykelavstånd till stan

Norra Högsbo är ett företagsområde i förändring. Här planeras för en central, modern och grön stadsdel där man bevarat det bästa från dåtid och omsorgsfullt utvecklat nya delar. Området får ett varierande utbud av bostäder, handel, caféer och restauranger.

Den råa naturen från Änggårdsbergen är integrerad i stadslivet och skapar en dynamisk, urban och levande plats. Södra Änggården blir ett område för den moderna människan som prioriterar ett levande, grönt område med närhet till naturen och utbudet i centrum.

Tillsammans med den nya Dag Hammarskjöldsboulevarden skapas en ny stadsbild. Boulevarden kommer att utformas som en stadsgata med bostäder, affärslokaler och kontor på bägge sidor som kommer att knyta ihop Linnéområdet med Södra Änggården. Det finns stora planer för norra Högsbo/Södra Änggården som idag är uppdelat i bostäder respektive verksamhetsområde på var sin sida om Dag Hammarskjöldsleden.

KONTAKTPERSONER

Om projektet

Charlotte Adlerton Gadd -marknadsområdeschef
mobil: 0702-81 84 90

Lisa Häggdahl -projektchef
mobil: 0722-03 74 77