Överst Tv: Tomorrow, Överst Th: OkiDoki, Nederst tv: Gajd Nederst th: Reflex


Här är Platzer med och utvecklar Göteborg

Få har missat att Göteborg är mitt i en omfattande stadsutveckling. Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia och stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Gamlestadens Fabriker, Gårda och Södra Änggården är bara några av de områden där Platzer är med och utvecklar. Här kan du läsa mer om Platzers bidrag till framtidens Göteborg.

Gamlestads torg - Gamlestaden 

Bild: Arkitektbyrån Design

Gamlestads torgs höghusdel med sina 17 våningar och sin grafiska fasad, är ett nytt landmärke i Göteborgs siluett. Projektet beräknas stå klart under sommaren 2018 och är startskottet för den omfattande stadsdelsutveckling som under de närmaste åren kommer att pågå i Gamlestaden.

De nyproducerade byggnaderna har tillsammans en totalyta på cirka 17 000 kvadratmeter, som främst består av kontor. Genom sin strategiska placering och modernistiska stil har Gamlestads torg redan attraherat flera verksamheter. Västtrafik, Tele2, Göteborgs Stads skolförvaltningar och Berättarministeriet flyttar alla in under sommaren och hösten 2018.

Här kan du läsa mer om gamlestadstorg.se

Gamlestadens Fabriker - Gamlestaden 

Bild: Gajd arkitekter

Gamlestadens Fabriker är ett unikt möte mellan autentisk industrihistoria och myllrande framåtanda. Området har blivit ett populärt entreprenörskvarter med verksamheter inom bland annat e-handel, tv-produktion, textildesign och inkubatorverksamhet, tack vare sitt centrala läge och sina unika industrimiljöer.

Nu tar "fabrikerna" nästa steg! I början på 2019 beräknas detaljplanen för området vinna lagakraft. Något som kommer att ta Gamlestadens Fabriker från traditionellt industriområde till en stadsmässig och dynamisk stadsdel med hög hippfaktor. Genom projektet skapas 100 000 nya kvadratmeter, där ibland sju kommersiella fastigheter och cirka 300 bostäder.

Bagaregården - Gamlestaden 

Bild: Kjellgren Kaminsky

Endast ett stenkast från Gamlestadens Fabriker och Gamlestads torg ligger fastigheten Bagaregården 17:26. Här har Platzer lämnat in en ansökan om ändring av detaljplanen gällande förtätning om totalt 60 000 kvadratmeter.

Södra Änggården - Sydvästra Göteborg 

Bild: Okidoki Arkitekter

Högsbo industriområde idag blir bostadsområdet Södra Änggården 2025. Så ser planen ut för området öster om Dag Hammarskjöldsleden och i sluttningen av naturreservatet Änggårdsbergen som idag identifieras som 60-talsbyggnationen norra Högsbo industriområde. Visionen för Södra Änggården är en tät och blandad stadsmiljö med naturen runt hörnet - ett drömläge för moderna storstadsbor som inte vill välja mellan stadsliv och friluftsliv. Ett skönare stadsliv, helt enkelt.

Detaljplanen för Södra Änggården beräknas vinna laga kraft under 2018. Den första etappen är en del av BoStad2021 och planeras stå klar redan 2021 och innefattar 600 lägenheter, ett parkeringsgarage och en skola. När området står klart kommer det innefatta ca 2 300 lägenheter, flera förskolor och parker samt en skola för områdets alla barn.

Här kan du läsa mer om sodraanggarden.se

Gårda Vesta - Vestagatan 4-6, Gårda 

Bild: Tomorrow

Kontorshuset Gårda Vesta kommer bli ett spektakulärt inslag och ett viktigt nav i Göteborgs näringsliv. Ett 25 våningar högt kontorshus som knyter Gårda närmare centrum och bidrar till en levande stadsdel. Byggnaden certifieras enligt Well Building-standarden, med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande, drift och design. Konceptet främjar kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta. Utöver kontorsytor kommer tyngdpunkten ligga på gemensam takterrass med utearbetsplatser, träningsmöjligheter och restaurang.

Projektet är igång och inflyttning är beräknad till 2020. Platzer har redan tecknat ett grönt hyresavtal med Skatteverket om 15 000 kvadratmeter.

Här kan du läsa mer om gardavesta.se

Kineum - Drakegatan, Gårda 

Bild: Reflex arkitekter

Kineum är ett nytt slags kontorshus i Göteborgs klassiska arbetarstadsdel Gårda. Området runt Drakegatan som blir Kineums hemadress är en plats som genomgår stora förändringar. Under de närmaste åren uppförs en rad spännande byggnader här och bildar ett spännande och dynamiskt kluster. Med sina 27 våningar och iögonfallande arkitektur blir Kineum en byggnad som syns och tar plats i Gårda och i Göteborg.

Under 2017 antogs detaljplanen (som sedan överprövats av Länsstyrelsen).
Beräknad projektstart 2018 med möjlig inflyttning 2020.

Här kan du läs mer om kineum.se


Ceres - Johan Willins gata 5, Gårda 

Bild: Bornstein Lyckefors arkitekter

Under 2017 lämnade Platzer in en ansökan om detaljplaneändring av kvarteret Ceres i norra Gårda. Här vill Platzer utveckla ett befintligt parkeringshus till kontors- och bostadshus.

Nya Backaplan 

Bild: BDP

Backaplan ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, kontor och handel. Just nu pågår detaljplanearbete tillsammans med kommunen och fler fastighetsägare.

Möjlig byggstart är 2020 och Platzers del avser 90 000 kvm nybyggnation.

Här kan du läsa mer om nya Backaplan

Plats för Göteborg, Arenaområdet - Centrum 

Bild: "Plats för Göteborg"

Tillsammans med andra aktörer arbetar Platzer också aktivt med utvecklingen av arenaområdet i södra Gårda för att ytterligare knyta samman Gårda och centrum.

Här kan du läsa mer om Plats för Göteborg

Torslanda/ Arendal

Bild: Meier Visual

Torslanda/Arendal är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Här har Platzer påbörjat ett arbete med att identifiera projektmöjligheter. Idag äger Platzer 787 000 kvm mark i Torslanda, inklusive detaljplanelagda byggrätter om 180 000 kvm BTA för logistik/industriändamål.

Här kan du läsa mer om Torslanda/Arendal

KONTAKTPERSONER

Projektuthyrare
Marie Lekmark
marie.lekmark@platzer.se
mobil: 0768-064050

Projektutvecklingschef
Roger Sundbom
roger.sundbom@platzer.se
mobil: 0702-835251