Från Högsbo industriområde till ett skönare stadsliv i Södra Änggården

www.södraänggården.se

I somras sålde Platzer byggrätter för 1,7 miljarder kronor i Södra Änggården till fyra etablerade byggaktörer villkorat av att detaljplanen blir klar. Nu ser vi fram emot att tillsammans med erfarna samarbetspartners ta nästa steg mot att förverkliga vår vision att skapa en tät och levande stadsdel.

Södra Änggården är idag placerat där Norra Högsbo industriområde ligger. I området finns företag och industrier men om några år kommer det istället vara fullt av lägenheter här.

Bonava, Hökerum Bygg, PEAB Bostad och Magnus Månsson fastigheter köpte i juli in sig som byggherrar för Södra Änggården, varav den sistnämnde planerar för hyresrätter. Här planeras det för 2 000 lägenheter varav cirka 500 är hyresrätter. Tillsammans med Platzer kommer byggaktörerna att utveckla Södra Änggården.

- Det är glädjande att det varit så stort intresse för vårt utvecklingsarbete i Södra Änggården. Nu ser vi fram emot att tillsammans med erfarna samarbetspartners ta nästa steg mot att förverkliga vår vision att skapa en tät och levande stadsdel av detta idag traditionella industri- och kontorsområde, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter.

2025 kommer en blandstad med bostäder, skolor och butiker finnas i Södra Änggården. Den första etappen, med 600 lägenheter, ska stå klar till 31 december 2021. Den är en del av Göteborgs jubileumssatsning där 7 000 lägenheter ska byggas utöver den vanliga bostadsbyggnationen.


Detaljplan under nästa år

En lagakraftvunnen detaljplan beräknas kunna vara fastställd under första halvåret 2018. Då kommer också grundarbetet med rivning och sanering att påbörjas i södra delarna av området så att byggnationen kan starta i början av 2019.

- Under tiden så arbetar vi aktivt med våra hyresgäster så att det under byggnationen ska vara ett bra område, säger Gustaf Lindman, fastighetschef på Platzer. Vi värnar om våra hyresgäster och har löpande informationsmöten och brukarmöten med dem.

Platzer kommer att vara kvar i en ledande roll i samverkansorganisationen och kommer att bevaka hyresgästernas behov.

- Det kommer att komma mer information om varje enskilt företags situation och vi vill hjälpa alla till en optimal situation. Som det är nu har vi tagit in externa mäklare till nuvarande hyresgäster för att hitta så bra lokaler som möjligt utifrån deras behov, säger Gustaf Lindman.

Platzer ansvarar också för byggnationen av förskolor, grundskola och parkeringsgarage i Södra Änggården.

Södra Änggården är en del av det stora samarbetsprojektet Bostad2021 som drivs av Göteborgs stad och flertalet kommunala, privata och kooperativa byggaktörer.
Vi utgår från en kvartersstruktur som främjar både gårdsliv och gatuliv. Vi hyllar variation i arkitekturen för att erbjuda en levande och detaljrik stadsbild. Vi jobbar med en täthet som ger underlag för service inom promenadavstånd.

Södra Änggården ligger precis intill Änggårdsbergen där man har en vidsträckt utsikt över västra Göteborg. Visionen är en tät och blandad stadsmiljö med naturen runt hörnet - ett drömläge för moderna storstadsbor som inte vill välja mellan stadsliv och friluftsliv.
Välkommen till showroom- Södra Änggården

I korsningen Olof Asklunds gata och Fältspatsgatan finns idag ett bemannat showroom, som är öppet på torsdagar, där visionen presenteras med modeller för allmänheten och hyresgäster i Högsbo Industriområde.

I showroomet, som har öppet torsdagar, finns alltid personal från Platzer som hjälper till och svarar på frågor och berättar om utvecklingen i området.

På plats finns en digital modell, i form av ett runt bord med färgmarkeringar, som visar hur det är tänkt att se ut när allt är klart.
Projektet har en egen hemsida södraänggården.se. Gå gärna in och läs mer där!

Text: Jonas Sverneborn, Platzer
Bilder: Renderingar OkiDoki
övriga bilder Platzer