Är ni byrån för Göteborgs bästa Platzer?

Egentligen är det ganska enkelt. Det man brinner för, det gör man lite bättre. Och älskar man en stad, vill man gärna vara med om att göra den ännu lite bättre. Så är det för oss med Göteborg. Att få göra hela Göteborg ännu lite bättre.

Vår affärsidé är att skapa värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Lika viktigt är värdet vi får genom att få känna stolthet för Göteborg. Och att få vara med om att utveckla en stad där människor trivs.

För oss betyder "att förvalta och utveckla fastigheter i Göteborg" framförallt att vi med stolthet är med och skapar, bevarar och lyfter Göteborgs bästa platser.

Våra behov

Vi strävar hela tiden framåt, befinner oss i en expansiv fas inom våra stadsutvecklingsprojekt och behöver förstärka och förbättra vår kommunikation. Därför söker vi en Göteborgsbaserad byrå som brinner för sin stad och som brinner för att utveckla Göteborgs bästa platser tillsammans med oss. Men lika viktigt är också en byrå som är chosefria, personliga och som inser vikten av att skapa kommunikation med fokus på affärer.

Uppdraget

Vi söker en byrå som kan både strategi och produktion;

- Utveckla och förädla Platzers varumärke och strategiska kommunikation, bl.a plattformen
 "Göteborgs bästa Platzer"
- Arbeta fram strategi för hur vi kommunicerar både internt och mot våra befintliga och
 potentiella hyresgäster, samt hur vi gör det effektivt och långsiktigt
- Varumärkesutveckling och marknadsföring av våra fastigheter och områden
- Ta oss vidare från traditionell B2B-kommunikation, digitalisera vår kommunikation och
 hitta nya kanaler
- Ta fram nya verktyg i vårt dagliga kommunikationsarbete
- Erbjuda marknads-PR och produktion
- Kunskap inom Investor Relations är ett mervärde, dock inget krav

Kort sagt: Vi behöver en byrå med strategisk tyngd, kreativ höjd och digital spets.

Så här enkelt ansöker ni

En kortfattad ansökan, c:a tre sidor i A4-format ska innehålla:
1) Beskrivning av byrån
2) Varför man är den bästa byrån för Platzer (och för Göteborg).
3) Ett relevant referenscase

Skickas senast 7 november 2017 till: agneta.kulin@platzer.se 

Efter en inledande urvalsprocess kontaktar vi er för ett möte under november. Samarbetet påbörjas i januari 2018.

Uppdragsgivare

Kristina Arelis, marknads- och kommunikationschef, Platzer

Kontaktperson

Agneta Kulin, agneta.kulin@platzer.se, 070 616 14 02